เครื่องปาดปูน

เครื่องปาดปูน (Surface smoother)

นวัตกรรมต้นแบบเครื่องปาดปูนฉาบ คิดค้น ผลิต และพัฒนาที่ประเทศเยอรมัน มีคุณภาพ ความคงทนเป็นเลิศ 

เป็นที่นิยมและใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทย

 

หลังจากงานพ่นปูนฉาบและปาดสามเหลี่ยมแล้วจึงใช้เครื่องปาดปูน ปั่นหน้าแทนการปั่นด้วยเกรียงไม้ 

ด้วยอัตรา 30 ตารางเมตรต่อชั่วโมง โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าส่งกำลังผ่านสายอ่อนไปยังจานปั่นที่ติดฟองน้ำละเอียด

ออกแบบมาสำหรับงานปูนฉาบโดยเฉพาะ ทำให้ผิวปูนสม่ำเสมอ ลดการเป็นคลื่นของผนัง ได้ผิวงาน เรียบ เนียน สวย 

Visitors: 24,240