เครื่องพ่นสกิมโค้ท

เครื่องพ่นสกิมโค้ท (Skim coat sprayer)

ผสมปูนสกิมโค้ทกับน้ำให้เข้ากันในถังตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตระบุ เครื่องจะทำการปั๊มปูนและลำเลียงตามสายไปยังหัวพ่น 

ด้วยอัตราการพ่น 5 ตารางเมตรต่อนาที เครื่องใช้เทคโนโลยี่การพ่นความดันสูงโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับชุดปั๊ม

ควบคุมความดันด้วยระบบดิจิตอล ทำให้ได้ความหนาสม่ำเสมอ รวดเร็ว

 

ใช้ได้ทั้งงานพ่นปูนสกิมโค้ท พ่นกันซึม พ่นสีทั่วไปและสีความหนืดสูง 

 

 

Visitors: 24,236